پکیج ویژه ترجمه مقالات ژورنال های بین المللی

هر صفحه استاندارد حاوی ۲۵۰ کلمه است. شایان ذکر است که این قیمت برای حالت عادی ترجمه می باشند. در سفارش های فوری،زمان نصف و قیمت دو برابر می شود.
تنظیمات صفحه

رنگ مورد نظر را انتخاب کنید لایه سایت زمینه ی سایت